Contact Information

FM-VN.COM

Tổng hợp những em đào … ủa quên những em hậu vệ ngon đã được FMVN check:

Haydon Roberts

Hàng ngon ở FM21 🐧 PA khoảng -8

Thuận chân trái + quốc tịch Anh lợn, sau 1-2 mùa x2 giá là điều hoàn toàn có thể

Andrea Papetti

Quan điểm cá nhân : Andrea Papetti is must buy in FM21 ( PA -85 )

Nhìn quá trình development của em nó mà phát khiếp 🐧 bao nhiêu DC ở độ chín được đánh giá trên trăm củ ??

Riccardo Calafiori

Ngoài Nuno Mendes là hàng top năm nay ở cánh trái rồi thì có thêm bé này, rất dễ nhổ với tầm giá 7 củ đổ xuống 🐧

Mykyta Burda

Almamy Toure

Mauro Abrambarri

….


author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *