Contact Information

FM-VN.COM

Made By FMVN

[FM23] Việt Hóa

Việt hóa cho FM 23 đã được 69%, mời bạn dùng 😉 Download: https://nhatluong.dev/download/FM23/fmvn_fm23_vietnamese.zip https://drive.google.com/drive/folders/1QtgxXL0BhIDBJn8_WBg7AsX8Qc7y2Haq?usp=sharing Skin FM để dùng font

Players/Staffs

[FM23.3] PA Wonderkids

U23 – Fixed PA PA -10 PA -9.5 PA -9

Downloads Made By FMVN

[FM23] Trung Skin

#download Trung Skin,kit,logo và file cải thiện mặt sân, 3D match balls Hoàn thiện skin,cập nhật lại cho ae, skin của

Made By FMVN

[FM23] V-League by S. Sommerville

Link: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2895367250&fbclid=IwAR3J4ToYptrc7HkLUg3q-p6Aymtnudp3NH6jgWTx-Mxsib4vMhp39fWdSJM https://drive.google.com/file/d/1wZUbCVf7SUlQIYIlTSjUfYFowCvwD7p_/view?fbclid=IwAR31BRBw5Inf4p34XAym-Zc9hAHVxAQA6KRq_-B6BqzHnCHB9zOzVBhBNUo

Made By FMVN

[FM23] V-League

Link group: https://www.facebook.com/groups/DienDanFMVN/posts/6072962109415291/ – Đưa Nga trở lại giải quốc tế https://drive.google.com/file/d/12pRZEtuXZWgsSKyvCG68wRRveuYpLxbo/view?fbclid=IwAR1EJUKaS3kF5AKdbs7WHbUVFY15h7OY68PCapyjpUuLmr8OVFXZ7AuedOE Skin Narigon Font Tiếng Việt: https://drive.google.com/file/d/1wsVOQuJ8ewX_B9AR3qYVFxyUGRQJRf8t/view?fbclid=IwAR1Wc0weyq4YJcHilh-GE24UBCXHcDNUmE1HcgqNUsuHmAvuVDUcx5oIZfg • Link

Players/Staffs

[FM23] Danh Sách Wonderkid và PA

-10 (170-200) Endrick –9.5 (160-190) Bellingham, JudeFati, AnsuGaviYaoundéMoukoko, Youssoufa -9 (150-180) –8.5 (140-170) U23 Fixed PA

Hướng Dẫn Made By FMVN

[FM Touch 23] Việt Hóa

Tải file Việt hóa FM Touch 23 tại (human checking 69): https://nhatluong.dev/download Giải nén ra được folder languages Kết nối

Downloads Made By FMVN

[FM22] Update chuyển nhượng, bắt đầu game từ 1/8/2022

FM22 Bắt đầu mùa giải thực tế Database bắt đầu mùa giải từ ngày 1/8/2022 Link : https://drive.google.com/file/d/1SD0MWOV4BdNeVQR1wGj1VytttUXm9S_N/view?usp=sharing Hướng dẫn

News

Tất Tần Tật FM 23

Tổng hợp thông tin Football Manager 2023 Ngày phát hành: 08/11/2022 (Chơi trước 2 tuần, ngày ~23/10/2022, nếu pre-order) Giá:

Downloads

[Lite] Faces và Logos Bản Nhẹ

Faces: https://drive.google.com/file/d/15i1TSBDqPo7o3W-_1hywCXdN1qlNAqWX/view?fbclid=IwAR0xBODVWTB3_J-lVZ2yh3ipQsl8Zl4z7DPjqkgA00BaEwIwIy9wrwqFucU Logos: https://drive.google.com/file/d/1–y5076vDe7DbHeaHe44C3Y-KBhLoAW_/view?fbclid=IwAR0O8px5jJnkN5eMvoH7aFb8LPqmfuQA4J-_7JJxjNhiE9x9AIqyGx58PHM FM Touch: https://drive.google.com/file/d/15flchFkdK1qAO2-QI0EpQsg55sHqqA_2/view?fbclid=IwAR0fxNI4jr43UVJDbcn4T63dyIFNC7ujMOZdHIZM_pSEeXWYn3HpiLVAg4w Nguồn: https://www.facebook.com/groups/DienDanFMVN/posts/5355420317836144/