Contact Information

FM-VN.COM

Articles By This Author

Downloads Made By FMVN

[FM24] FMVN skin

Một bộ skin mặc định của game, hỗ trợ hiện thị tiếng Việt và có Instant result của Wannachup: Screenshots

Downloads Made By FMVN

[FM24] Việt Hóa

Đến hẹn lại lên, FMVN tiếp tục tung ra bản Việt hóa mới cho FM24 Screenshots Download https://drive.google.com/file/d/1fbiIPRSwvZ6l_ZRVtwDcT_xlnv-fPRZ-/view?usp=sharing hoặc https://nhatluong.dev/download/FM24/VietHoa_FM24_FMVN.zip

Downloads Made By FMVN

[FM24] Trung Skin v1.5

Một bản skin đẹp, nổi tiếng và được làm với mod Trung, từ FMVN 😉 Screenshots Download https://drive.google.com/drive/folders/1CcYuG6Ke-l-jwoYHTHGRUHdgLGL7cXpg?fbclid=IwAR39GfXDknOg8Vs5CQ-10OU52dg0ZaPwV4T9OWRyY2tBLzWmvtInYYbvmbA Nguồn: https://www.facebook.com/groups/DienDanFMVN/posts/7593893350655485/

Downloads Hướng Dẫn

[FM TOUCH] Một Số Mẹo Nhỏ Cần Biết

Bạn đang cần Faces cho FM TOUCH Bạn đang cần bản Faces cho máy dung lượng thấp Bạn đang chưa

News

Tổng hợp thông tin FM 24

Đến hẹn lại lên, cứ đến tháng 10 hằng năm là SI lại phát hành phiên bản Football Manager mới.

Made By FMVN

[FM23] Việt Hóa

Việt hóa cho FM 23 đã được 69%, mời bạn dùng 😉 Download: https://nhatluong.dev/download/FM23/fmvn_fm23_vietnamese.zip https://drive.google.com/drive/folders/1QtgxXL0BhIDBJn8_WBg7AsX8Qc7y2Haq?usp=sharing Skin FM để dùng font

Players/Staffs

[FM23.3] PA Wonderkids

U23 – Fixed PA PA -10 PA -9.5 PA -9

Downloads Made By FMVN

[FM23] Trung Skin

#download Trung Skin,kit,logo và file cải thiện mặt sân, 3D match balls Hoàn thiện skin,cập nhật lại cho ae, skin của

Made By FMVN

[FM23] V-League by S. Sommerville

Link: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2895367250&fbclid=IwAR3J4ToYptrc7HkLUg3q-p6Aymtnudp3NH6jgWTx-Mxsib4vMhp39fWdSJM https://drive.google.com/file/d/1wZUbCVf7SUlQIYIlTSjUfYFowCvwD7p_/view?fbclid=IwAR31BRBw5Inf4p34XAym-Zc9hAHVxAQA6KRq_-B6BqzHnCHB9zOzVBhBNUo

Made By FMVN

[FM23] V-League

Link group: https://www.facebook.com/groups/DienDanFMVN/posts/6072962109415291/ – Đưa Nga trở lại giải quốc tế https://drive.google.com/file/d/12pRZEtuXZWgsSKyvCG68wRRveuYpLxbo/view?fbclid=IwAR1EJUKaS3kF5AKdbs7WHbUVFY15h7OY68PCapyjpUuLmr8OVFXZ7AuedOE Skin Narigon Font Tiếng Việt: https://drive.google.com/file/d/1wsVOQuJ8ewX_B9AR3qYVFxyUGRQJRf8t/view?fbclid=IwAR1Wc0weyq4YJcHilh-GE24UBCXHcDNUmE1HcgqNUsuHmAvuVDUcx5oIZfg • Link