Contact Information

FM-VN.COM

Link group: https://www.facebook.com/groups/DienDanFMVN/posts/6072962109415291/

– Đưa Nga trở lại giải quốc tế

https://drive.google.com/file/d/12pRZEtuXZWgsSKyvCG68wRRveuYpLxbo/view?fbclid=IwAR1EJUKaS3kF5AKdbs7WHbUVFY15h7OY68PCapyjpUuLmr8OVFXZ7AuedOE

Skin Narigon Font Tiếng Việt:

https://drive.google.com/file/d/1wsVOQuJ8ewX_B9AR3qYVFxyUGRQJRf8t/view?fbclid=IwAR1Wc0weyq4YJcHilh-GE24UBCXHcDNUmE1HcgqNUsuHmAvuVDUcx5oIZfg

• Link tải:

– VLeague steam:

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2901702901&searchtext&fbclid=IwAR214XVgRGjeGhQSNtUFIU49VkpXLgXLXGgx9GMvHRjJr8l-PkxcJ5qRl4Q

VLeague google drive:

https://drive.google.com/file/d/1m0x2pwh_FIBRriMuCuIQX6DPg_P0QsPV/view?fbclid=IwAR0hXZtHI-w5XxSjmo_szqWatsc0fw5QqhkgMzHwAiZZoXPhO2_xxNnsZH0

– VLeague của bác Anh Hoang:

https://drive.google.com/file/d/1xAeiV28yfGIxdGu_3c-iuXJ1xol1kvuO/view?fbclid=IwAR2SoGNionoLR6CaRhW5xdPTYtmTd5dX0p6YeY5-DCs_dIHlmtiLNbX5v-M

– AFF:

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2901736374&searchtext=aff&fbclid=IwAR3jXGGZiVUvIAQS3VtlZ2TUKGs0Ou9gZkG6L86xYi0O8V9Uw7wxstnaTDs

https://drive.google.com/file/d/1VVKX_2XAIzxeIdogAIYYAm1mtcppKwcM/view?fbclid=IwAR0cRCnAUOaWbvn3k3IWAzsmDObYIZ7KKLmEhDMPSgnELB4wGhTCgRX2jgs

Sea Game

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2901756019&searchtext=sea%20games&fbclid=IwAR0hXZtHI-w5XxSjmo_szqWatsc0fw5QqhkgMzHwAiZZoXPhO2_xxNnsZH0

https://drive.google.com/file/d/1Ig_z1FBa2ZJGnBxqpDZDLVQK6DkZodhs/view?fbclid=IwAR33x7J9G0dYMcJLJVcobKO-u0F2LtSrsGdbwnUGdTq9NrHPx4KyldMsw_E

Hình ảnh Sân vận động:

https://drive.google.com/file/d/1prJa_nvh9Zi8JubGphn-taWJ_bHwWPRb/view?fbclid=IwAR0WPY6BkG_CYOuoiN58E2r0kij2uBek3RArLBTso_8Z3sQjXzjPKpTuf3g

Hình ảnh Sân vận động Việt Nam:

https://drive.google.com/file/d/1MnPtgrhJqdKUmbMm_wCtX8R0e41RnBMF/view?fbclid=IwAR2k0PMAoeHq8fqsNh7PThc0GTcX8-VZwmXQaxciYI7vcS9vP10tqC0nt3o

Face cầu thủ Việt Nam:

https://drive.google.com/file/d/10sw28cp15HAfLJg_1aLsoJRWQ0LoCvo8/view?fbclid=IwAR1ubGvrsGYwaO_IwXr21wo5Sxpnpk–oBIRmZdGb58-aNzx8UojrJKS81U

Logo CLB Việt Nam:

https://drive.google.com/file/d/1fZEoc35PLqFncSplpSzeGGXve03h2Zwr/view?fbclid=IwAR2SoGNionoLR6CaRhW5xdPTYtmTd5dX0p6YeY5-DCs_dIHlmtiLNbX5v-M


editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *