Contact Information

FM-VN.COM

Đầu tiên chúng ta nên đọc qua 2 bài viết này
– Cách Scout hiệu quả từng khu vực trên thế giới http://fm-vn.com/diendan/showthread….F-gi%E1%BB%9Bi
– Cách săn lùng cầu thủ trẻ/Random tốt ! http://fm-vn.com/diendan/showthread….m-t%E1%BB%91t-!

Vô mục Club => Facilities bạn sẽ thấy những thông tin cơ bản về CLB mình đang dẫn dắt.

1 – Recruitment
+ Level Recruitment càng cao thì khả năng tìm được cầu thủ trẻ tốt cao
+ Recruitment từ thấp đến cao là Limited – Basic – Fairyly Basic – Average – Above Average – Established – Well Established – Exceptional
+ Có thể nâng cấp bằng cách yêu cầu với Board.

2 – Junior Coaching
+ Quyết định đến chỉ số regens của cầu thủ trẻ. Level Junior Coaching cao thì sẽ có CA và PA cao.
+ Level từ thấp đến cao là Minimal – Basic – Adequate – Avergave – Good – Excellent – Exceptional
+ Có thể nâng cấp bằng cách yêu cầu với Board.

3 – Youth Facilities
+ Ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cầu thủ trẻ.
+ Level từ thấp đến cao là Basic – Poor – Bwloe Average – Adequate – Average – Good – Great – Superb – Excellent – Top
+ Cò thể nâng cấp nhưng tốn khá nhiếu tiền.

4 – Reputation
+ Câu lạc bộ nhỏ (Rep thấp ) rất khó để cho ra những cầu thủ trẻ tốt có tính liên tục
+ Câu lạc bộ lớn ( Rep cao ) ngược lại

https://fm-vn.com/diendan/showthread.php?33385-Nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-l%C6%B0u-%C3%BD-v%E1%BB%81-Wonderkids-trong-Football-Manager


editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *