Contact Information

FM-VN.COM

Về Team Intructions (TI), mời các bạn tham khảo ở http://fm-vn.com/diendan/showthread.php?t=14847

Player Intructions ( gọi tắt là PI ) là tinh chỉnh riêng cho mỗi cầu thủ trong đội hình của bạn, để chỉnh PI thì sau khi tạo TI xong, bạn nhấp vào Intructions ở góc phải phía trên , chọn PI.

Sau đây là cụ thể về từng vị trí.

Role : vị trí
Duty : xu hướng

Role trước và Duty sau.

Full: https://fm-vn.com/diendan/showthread.php?21699-C%C3%A1c-v%E1%BB%8B-tr%C3%AD-trong-%C4%91%E1%BB%99i-h%C3%ACnh-(-Player-Intructions)


editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *