Contact Information

FM-VN.COM


Football Manager

Football manager là 1 game quản lý bóng đá mà chắc chắn ai trong diễn đàn mình cũng biết :woa: Vì link trong diễn đàn đã die hết rồi nên mình kiếm lại link cho các bạn :fa:

Link Download

Pass nếu có:

Mã:

fm-vn.com

==================================================

————————-FM 21————————-

https://mega.nz/folder/ZVZgXapD#vrVUosghab9jFmN1cd1dZw

————————-FM 20————————-

https://mega.nz/folder/RYIiFTJJ#jywYm6t8QeG0KsXYLVyPvw

————————-FM 19————————-

https://mega.nz/folder/9FAw2aYL#ZQAfghXW_KjMLGA7QQB_5w

————————-FM 18————————-

https://mega.nz/folder/RYoCEJCI#UMeXK5OD3cp8Wbz5E5YV7g

————————-FM 17————————-

https://mega.nz/folder/IAwWSBwJ#YDRq-8aV2_zYBltfihhpUw

————————-FM 16————————-

https://mega.nz/folder/NYgklaLL#WHlH2pC95ZbDFaO7mc4fxw

————————-FM 15————————-

https://mega.nz/folder/MRoVHB5C#Y8ydmKfwF-UMM9GX4iTkow

————————-FM 08————————-

https://mega.nz/folder/wFxGgIrZ#9A5ogAptc463Cq_qk6NS0A

———————-–FM 07———————-

https://mega.nz/folder/MYB2Ba5L#GWySOFZBrXWuxsViVrHe4A

FM 07 – upload by MinhTungMT

http://www.mediafire.com/download.php?us9phtv1ngpr24b

Đồ chơi và patch: http://www.mediafire.com/?jjo204c9opfo8

————————-FM 06————————-

https://mega.nz/folder/cMwTFZrL#uJ514N6erCn38cMlbj77Hw

————————-FM 05————————-

https://mega.nz/folder/gcwzwbCA#JXJuhLR9_Fe3gSwcH-uA3g

————————-CM 03-04————————-

CM 0304 upload by june boy
http://up.4share.vn/f/427172757a757473/CM%200304.rar

————————-CM 01-02————————-

CM 01-02
https://www.fmscout.com/a-championsh…Glvl-IYWfEP3wM

CM02 >> FM 12 + FM 15

Mã:

https://drive.google.com/drive/folders/0B1GjYwquJ_IESlZMYm1VWjdDZkE?resourcekey=0-BQz_PrXlXOvF2aUOqmYrlA&usp=sharing

FM 13 + FM 14 + FM 17

Mã:

https://drive.google.com/drive/folders/12G09H2CinLe1LnrMjSELC5-tWl1WAAcX?usp=sharing

https://fm-vn.com/diendan/showthread.php?31362-Football-Manager-Collection-!!!!!!!


editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *