Contact Information

FM-VN.COM

Gần đây thấy nhiều bạn nói là bị lỗi này, thử cách sau xem:

Đơn giản là thêm -OpenGL vào sau đường dẫn trong shortcut của Epic Games Launcher:

"C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win32\EpicGamesLauncher.exe" -OpenGL


editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *