Contact Information

FM-VN.COM

4-3-2-1 Cây thông

https://www.facebook.com/groups/DienDanFMVN/permalink/3940123699365820/

4-3-3 Barcelona

https://www.facebook.com/groups/DienDanFMVN/permalink/3758776717500520/

4-5-1 Poacher

https://www.facebook.com/groups/DienDanFMVN/permalink/3721938404517685/

4-3-3 Pep’s Ball

https://www.facebook.com/groups/DienDanFMVN/permalink/4038497229528466/

https://fm-vn.com/diendan/showthread.php?34367-4-3-3-DM-Wide-Pep-tactic

Atalanta 3412 – Gasperini

https://www.facebook.com/groups/DienDanFMVN/permalink/4153315658046622/

https://fm-vn.com/diendan/showthread.php?34365-Atalanta-3-4-1-2


editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *