Contact Information

FM-VN.COM

Quá nhanh quá nguy hiểm, sau khi FM 22 ra mắt bản beta thì FMVN cũng gửi đến bạn bản Việt hóa cho FM 22.

Theo kèm là skin FMVN hỗ trợ Instant Result và font tiếng Việt

Download:

Official: Là bản đã kiểm tra các câu dịch (Khuyên dùng)

https://nhatluong.dev/download/FM22/FMVN_VietHoaFM22_official_1803.zip

hoặc

https://drive.google.com/file/d/1wbUyjGiS17Kx7heYNRAoOTnO_NWYZMCD/view?usp=sharing

Beta: Là bản đã dịch nhiều hơn bản Official (Khoảng 40 nghìn câu), nhưng chưa kiểm tra, nên có nhiều câu google dịch. Cân nhắc khi sử dụng.

https://nhatluong.dev/download/FM22/FMVN_VietHoaFM22_beta_1803.zip

hoặc

https://drive.google.com/file/d/1TryEInRiihTmX1FriI81dIhKe-09nvrP/view?usp=sharing

Hướng dẫn:

1. Tải Việt Hóa
2. Giải nén
3. Thoát game FM 21

4.1 Chạy File Installer >> Ok

4.2 Hoặc cài bằng tay nếu không dùng dc tool:

Chép file Vietnamese.ltc trong Resources vào :

C:\Users\<<username>>\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2022\languages\

skins trong Resources vào:

C:\Users\<<username>>\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2022\

**Đối với Mac OS

~/Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2022/languages
Tham khảo cách tìm đường dẫn: https://www.fmscout.com/q-20173-FM20-User-Files-on-Mac-Catalina-are-stored-in-a-different-folder.html

** Lưu ý, nếu đã đổi folder lưu game thì đường dẫn languages ở trên cũng thay đổi theo

5. Vào game >> Preferences
6. Chọn Vietnamese + skin FMVN + tick ô Sort player attributes using English – language sorting  (Sắp xếp chỉ số theo tiếng Anh)


7. Clear Cache, Reload Skin, Enjoy

Video Hướng Dẫn

Screen shots

https://nhatluong.dev/api/download?path=/test.txt


editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

1 Comment

  • Nguyễn Xuân Trường, 20/01/2022 @ 7:29 pm Reply

    ủa, bản VH 21 với 22 chung nhau ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *