Contact Information

FM-VN.COM

Vì có nhiều bản V-League từ nhiều bạn làm khác nhau nên mình tổng hợp ở đây.

Đặng Anh Minh: FM 22.1

Link Download: https://drive.google.com/file/d/1CbmPaQ3-b6FA8HTQGi3Z9TUnuc0VW8zb/view?fbclid=IwAR0M2m1Pv9v974KKYKtYFlVCVJAhUWYfFRpoFIKbiLvI7K-vXjotSgEmnaI


Nguyễn Duy Tân

FM22.1

https://drive.google.com/file/d/151V2M6xAHOB4lOHhlMT3aaZFDsnPdMbq/view?fbclid=IwAR0C-Wuah-1gHCwsLx8sS6NPxWvDn6EvLZ_9eR8RYpjsLrY-MAMEHBp1wgo

hoặc

https://nhatluong.dev/api/download?path=/FM22/Vietnam1.0.fmf

Nguồn:

https://www.facebook.com/groups/DienDanFMVN/posts/4869949966383184/


editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *