Contact Information

FM-VN.COM

-10 (170-200)

-10

-9.5 (160-190)

-9.5

-9 (150-180)

-9 -1
-9-2

-8.5 (140-170)

-8.5 -1
-8.5 – 2
-8.5 – 3
-8.5 – 4
-8.5 – 5
-8.5 – 6
-8.5 – 7
-8.5 – 8
-8.5 – 9
-8.5 -10

Fixed PA


editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *