Contact Information

FM-VN.COM


Hướng Dẫn Cài Đặt Graphic FM

Bước 1: Download graphic: https://fm-vn.com/diendan/forumdispl…-2020-Download

Bước 2: Khi đã down xong graphic, chỉ cần giải nén bỏ vào folder tương ứng trong graphics với đường dẫn (lưu ý graphics, logos, faces, kits đều có “s”)
Mã:

C:\Users\<Your PC User>\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2020\graphics

Ví dụ:

Bước 3: Vào game, chọn Preferences vào xóa cache, reload như hình(Phím tắt Shift + r)

Bonus:

Nếu như ổ C của máy tính bạn để tài liệu học tập tiếng Nhật nhiều quá, bạn muốn di chuyển folder FM ra ổ khác thì chỉ cần Cut qua ổ khác, sau đó cài như sau

– Go into Steam and right-click on the game.
– Select ‘Properties’
– Click ‘Set Launch Options…’
– Copy the following into the dialogue box: –user_data_location=”path”
– In the <path> section, enter the exact path you wish the folder to be generated (ie D:\Users\ etc)

https://community.sigames.com/faq/fo…-mPhhmB1xKyi10Ví dụ:

GLHF,
Sunliang

https://fm-vn.com/diendan/showthread.php?34132-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-D%E1%BA%ABn-C%C3%A0i-%C4%90%E1%BA%B7t-Graphic-FM


FMVN

editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *