Contact Information

FM-VN.COM

FM22 Bắt đầu mùa giải thực tế

Database bắt đầu mùa giải từ ngày 1/8/2022

Link : https://drive.google.com/file/d/1SD0MWOV4BdNeVQR1wGj1VytttUXm9S_N/view?usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng:

  1. Copy file vào đường dẫn : C:\Users\Admin\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2022\editor data
  2. Khi new carceer chọn thêm data custom start date
  3. Khi chọn giải đấu thì tích thêm Belizie ở bắc mỹ
  4. chọn ngày bắt đầu ở Belize là 1/8/2022

QA

Data có giữ nguyên BXH, đội hình hiện tại không?

Không, vì game chạy thêm 1 năm rồi mới cho phép bạn chơi nên BXH sẽ thay đổi, những con hàng cho mượn ( loan ) sẽ kết thúc.

Data có nặng không?

Game auto chạy 1 năm nên sẽ chờ lâu

Có thể làm bắt đầu năm 2023 không?

Có nhưng không thích làm

Có cập nhật thay 5 sub không?

Không. Tên data là gì thì chỉ làm cái đó. Update chuyển nhượng google có rất nhiều

Nguồn:

https://www.facebook.com/groups/DienDanFMVN/posts/5778760085502163/


editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *