Contact Information

FM-VN.COM

  1. Tải file Việt hóa FM Touch 23 tại (human checking 69): https://nhatluong.dev/download
  2. Giải nén ra được folder languages
  3. Kết nối Ipad, Iphone vào máy tính. Mở Itunes lên
  4. Vào mục File Sharing, chép folder languages vào trong FM Touch 23

5. Tắt FM Touch trong ipad/iphone bằng cách clear memory, hoặc có thể khởi động lại máy luôn, để game mở lên lại từ đầu.

6. Vào Preferences, chọn ngôn ngữ Tiếng Việt (Cờ Anh)

7. Enjoy!!!!


editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *