Contact Information

FM-VN.COM

Lời mở đầu cho 1 bài viết dài của stif , trích và dịch từ tại liệu tiếng Anh của ban quản trị, Match Day Preparation, Information and Analysis là chương thứ 9 của tài liệu này.

Tóm tắt của chương này là nói về mọi thứ xung quanh , trước và trong trận đấu. Những thứ như kích thước của đường pít , team talk hay lời khuyên của mấy ku Ast hữu ích như thế nào đều có trong chương 9 này. Và cũng phải nói rằng chương 9 cũng là 1 trong những chương nặng nhất của bộ tài liệu này.

Để bắt đầu cho việc dịch được đắt khách , stif dịch phần Touchline Instructions trước. http://fm-vn.com/diendan/showthread….987#post254987

Chuẩn bị cho những trận đấu trên những mặt sân khác nhau : http://fm-vn.com/diendan/showthread….927#post255927

Các vấn đề khác trước trận đấu : http://fm-vn.com/diendan/showthread….d=1#post255934

Team talk http://fm-vn.com/diendan/showthread….d=1#post255949

https://fm-vn.com/diendan/showthread.php?29862-Match-Day-Preparation-Information-and-Analysis

editor

Diễn đàn FM-VN là nơi bạn vui chơi, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm về các dòng game quản lý bóng đá, mà chủ yếu là Football Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *